Jaunumi

Līdz patērētājam nonāk droša un kvalitatīva pārtika

Lai garantētu, ka tiek ievērotas vides aizsardzības prasības un ka līdz patērētājam nonāk droša un kvalitatīva pārtika, Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD), veicot augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas uzraudzību saimniecībās, ņem paraugus AAL atliekvielu klātbūtnes noteikšanai augos un apkārtējā vidē. Paraugi tiek ņemti gadījumos, ja ir aizdomas par neatbilstošu AAL lietošanu. Pārtikas produktu uzraudzību veic Pārtikas un veterinārais dienests.


VAAD vidēji gadā AAL lietošanas uzraudzības pārbaužu ietvaros ņem ap 300 paraugus, 13% no noņemtajiem paraugiem konstatētas atliekvielas, kas norādīja uz pārkāpumu.

Konstatējot pārkāpumus, VAAD uzliek naudas sodu, kas var sasniegt pat 10 000 eiro, un informācija par pārkāpumu tiek nodota arī Lauku atbalsta dienestam, kas atkarībā no pārkāpuma nozīmīguma, apjoma, ilguma un atkārtojamības samazina saimniecības atbalsta maksājumu apmēru.

VAAD atgādina, ka AAL jālieto atbildīgi un pamatoti, regulāri izvērtējot situāciju uz lauka attiecībā uz kaitīgo organismu izplatību.

Made on
Tilda